ସୀମାନ୍ତର ଗୀତ (କବିତା)

ସବ୍ୟସାଚୀ ବିଷୋୟୀ

କଣ୍ଟାମାଳ (ନବରଙ୍ଗପୁର)
ମୋ – 9348338676

ଶୁଣ କବି
ସୀମା ବି ଗାଉଥିଲା ଗୀତ
ତା ଗୀତରେ
ମୃଦଙ୍ଗର ନାଦ କରୁଥିଲା ବୋମା
ଗୁଳିରେ ଶୁଭୁଥିଲା ତବଲାର ଝଙ୍କାର
ଗୀତର ଅନ୍ତଃସ୍ବର ଥିଲା ବଳିଦାନ…
ଆଉ ଗାଉଥିଲା
ସଂଗ୍ରାମ କର ସଂଗ୍ରାମ କର
ଏ ଗୀତ ଗୀତ ନୁହେଁ କବି
ତୁମ କବିତାର ଶବ୍ଦରେ
ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ
ରକ୍ତରେ ରକ୍ତରେ
ଶିରାପ୍ରଶିରାର ପ୍ରତି ଧମନୀରେ
ପ୍ରେମର, ତ୍ଯାଗର
ବାରୁଦ….ବାରୁଦ….ବାରୁଦ….

ଯେଉଁ ମାଟି ତୁମ ପିଣ୍ଡ
ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା
ସେ ତୁମକୁ ଆଜି ହାତଠାରି ଡାକେ…
ତା ଡାକରେ
କେତେଯେ କୋହଭରା
ବ୍ୟାକୁଳତା, ମମତା,
ମାତୃତ୍ବର ସ୍ନେହ…
ସେ ଆଜି ଚିତ୍କାର କରେ
ତା ପଡିଶା ଘର ପୁଅ
ଜାରଜ ରୂପରେ ଆସି ଟାକିଛି
ତା ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଲୁଟିବାକୁ
ତା ଶରୀରକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ…

ତୁମେ ଯଦି ତା ଅମୃତ ପିଇଛ
ତେବେ ସଜ ହୁଅ
ସୀମାରେ ଯିବାକୁ
ମାତୃକାର ଗୌରବ ଗାରିମାକୁ
ଟେକି ରଖ
ତୁମ ବୀରତ୍ବ ପଣରେ…

ତୁମେ ଲଗାଅ ନାହିଁ
ଧର୍ମର ଟିକା
ପାଦ ପକାଅ ନାହିଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ବିଭାଜନରେ
କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଧୁଅ ନାହିଁ
ରାଜନୀତିର କୁଟିଳ ବିଷରେ
ତୁମେ ପାଲଟି ଯାଅ ଯବାନ ସେ ସୀମାରେ…

ଆଉ ଶୁଣ ସେ ଗୀତକୁ
ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ବାଜୁଛି ସୀମାନ୍ତରେ….

  

Advertisement

WANTED : Female Tele Caller(Freelance) : Qualification-Graduation. The candidates must be well conversant in Odia and Hindi language. Their voice must be sweet and audible. Interested Candidates may send their bio-data along with the contact details to : info@matrimonyind.com

Spread the love
You are currently viewing ସୀମାନ୍ତର ଗୀତ (କବିତା)