💖ଧୋକାବାଜ ସମୟ💖

-ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଖଟୁଆ,
(ଯାଜପୁର ,ଚଣ୍ଡିଖୋଲ)


ସମୟ ସହିତ ସାଥୀ ହେଲେ
ଦୁଇ ଗୋଡ ବଦଳରେ
ଚାରି ଗୋଡ ଜୋଡିବାକୁ ହୁଏ
ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ପଙ୍ଖାପରି
ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଘୂରାଇବାକୁ ପଡେ
ସବୁପରେବି ସମୟ ଧୋକାଦିଏ
ଅବିଶ୍ୱାସର ପହଣ୍ଡିବିଜେ କରେ
ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ …..///

ରାତିକୁ ଚଉଠ ଚଉଠ କରି
ଭାଗ ବସାଇବାକୁ ହୁଏ
ଖାତା କଲମର ବାଘ ଛେଳି ଖେଳରେ
ନିଦକୁ ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ କହି
ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ
ତା ରାଇଜକୁ…..

ହସର ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ
ବାରବାର ଭେଟେ ଲୁହର ଉଷୁମ ପଣକୁ
ସେ ଅନୁଭବର ଅନୁଭବି ମାତ୍ର
ସେ ଲୁହର ତୀବ୍ରଜ୍ୱଳନରେ
ସାତରଙ୍ଗକୁ ମାଖିବାକୁ
ପ୍ରୟାସ କରିଚାଲିଛି ଅନବରତ…..

ମାଟି ବିନା ଗଛର ସ୍ଥିତି
ଭାଗ୍ୟ ବିନା ଭବିଷ୍ୟତ
ସମୟ ବିନା ପରିଶ୍ରମ
ସବୁ ଏଠି ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ବିହୀନ
ଫମ୍ପା ଆୱାଜ……..

Advertisement

WANTED : Female Tele Caller(Freelance) : Qualification-Graduation. The candidates must be well conversant in Odia and Hindi language. Their voice must be sweet and audible. Interested Candidates may send their bio-data along with the contact details to : info@matrimonyind.com

Spread the love
💖ଧୋକାବାଜ ସମୟ💖