ମୁଁ ବାଂଟି ନଥିଲି ବୋମା ଅବା ବିଚାର (କବିତା)

# ମୂଳ ରଚନା : ୱରୱରା ରାଓ

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନ୍ତର : ଲେନିନ୍ କୁମାର

ମୁଁ ବାଂଟି ନଥିଲି ବୋମା
ଅବା ବିଚାର,
ତମେ ହିଁ ଦଳିଦେଇଥିଲ
ପିଂପୁଡିଂକ ବିଳ
ନିଜ ନାଲମରା ଜୋତାରେ ।
ଦଳିଦିଆଯାଇଥିବା ମାଟିରୁ
ସେତେବେଳେ ଫୁଟିଥିଲା ପ୍ରତିହିଂସାର ଧାରା।
ମହୁମାଛିଂକ ମହୁଫେଣା ଉପରେ
ତମେ ହିଁ ମାରିଥିଲ ଲାଠି
ଏବେ ତମକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ମହୁମାଛିଂକ ଧ୍ୱନିରେ
ଥରହର ତୁମ ହୃଦୟ ।
ଆଖି ଆଗରେ ଅଂଧାର
ଗଜୁରି ଉଠିଛି ତୁମ ମୁହଁରେ ଚକଡା ଚକଡା ଭୟ ।
ଜନଗଣଂକ ହୃଦୟରେ ବାଜୁଥିବା
ବିଜୟ ଦୁଂଦୁଭିକୁ
ତୁମେ ବୁଝିଥିଲ
କେବଳ ଏକ ଆହ୍ବାନ
ଓ ମୁହାଁଇଦେଲ ସେଆଡକୁ ନିଜର ବଂଧୁକ,
ଏବେ ଦଶ ଦିଗରୁ ଉଠି ଆସୁଛି ବିପ୍ଲବର ଡାକ ।

Advertisement

WANTED : Female Tele Caller(Freelance) : Qualification-Graduation. The candidates must be well conversant in Odia and Hindi language. Their voice must be sweet and audible. Interested Candidates may send their bio-data along with the contact details to : info@matrimonyind.com

Spread the love
You are currently viewing ମୁଁ ବାଂଟି ନଥିଲି ବୋମା ଅବା ବିଚାର  (କବିତା)